32 (Otuziki) Farz

0
1173

32 (Otuziki) Farz

İmanın Şartları Altıdır, İslamın Şartları Beştir, Abdestin Farzları Dörttür, Guslün Farzları Üçtür, Namazın Farzları Onikidir, Teyemmümün farzları ikidir, toplam Farz 32 ‘dir. Üstte Yazılanları sırasıyla tek tek açıklamasını yapalım. Bildiğiniz gibi Farz, Allah (c.c) Hz. lerinin kesin emridir. Bilinçli olarak bilerek terk etmek çok büyük günahtır. İman Dil ile söylemek kalp ile tasdik etmektir. İmanın şartları Amentü duasının içinde toplanmıştır. 32 otuziki faz İMANIN ŞARTLARI – (6) 1 – Allahu telanın varlığına birliğine inanmak, 2 – Allah’ın  meleklerine inanmak, 3 – Allah’ın  gönderdiği kitaplara inanmak, 4 – Allah (c.c) Hz.’lerinin gönderdiği Peygamberlere inanmak, 5 – Ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeğe inanmak, 6 – Kadere, Hayır ve Şerrin Allah’tan geldiğine inanmak. İSLAMIN ŞARTLARI – (5) 1 – Kelime-i şahadet getirmek, 2 – Beş vakit namazını kılmak, 3 – Senede bir ay Ramazan orucunu tutmak, 4 – Gücü Kudreti olanın ömründe bir kere hac’ca gitmek, 5 – Zengin olanın malının zekatını vermek. ABDESTİN FARZLARI – (4) Öncelikle niyet edip Euzu Besmele çekeriz 1 – Bir kere ellerle birlikte yüzü yıkamak, 2 – Bir defa ellerle dirsekleri yıkamak, 3 – Başın dörte birini mestetmek, 4 – Ayakları topuklarla yıkamak. GUSLÜN FARZLARI (3) Öncelikle niyet edilip Euzu Besmele Çekmek 1 – Ağza üç kere bol su alarak genze kadar  çalkalamak, 2 – Genize gidecek şekilde üç kere su almak ve buruna çekmek, 3 – Bütün vücudu tepeden başlayarak üçer kere sağ ve sol omuza su dökerek bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak Gusül boy abdesti demektir. NAMAZIN FARZLARI (12) Namazın Dışındaki Farzlar (6) 1 – Abdesti yoksa abdest almak (hadesten tahret), 2 – Namaza mani olacak pisliklerden temizlenmek (Necasetten taharet), 3 – Görülmesi dinen caiz olmayan yerleri örtmek (Setrül Avret), 4 – Kıbleye yönelmek, 5 – Vakiti bilmek, 6 – Niyet etmek. Taharet temizlenmektir, Hades yani pislik insanın vücudundan çıkan pisliktir. Namazın İçindeki Farzlar (6) 1 – İftidah tekbiri “namaza Allahu Ekber” diyerek başlamak, 2 – Kıyam “ayakta durmak”, 3 – Kıraat “okumak”, 4 – Ruku “dizleri üzerine eğilmek”, 5 – Sucud “secdeye varmak”, 6 – Teşehud miktarı oturmak “tahhiyat okumak miktarı”.   TEYEMMÜMÜN FARZLARI (2) İki darp bir niyet 1 – Ne için teyemmüm ediliyorsa ona niyet, 2 – Elleri temiz toprağa vurup yüzü meshetmek, ikinci vuruşta da kolları dirseklerle beraber meshetmek. Teyemmüm, temiz toprak ve toprak cinsinden bir maddeyle abdest almaktır.  Suyun bulunmadığı yerlerde gusül ve abdest yerini tutar.  

İMANIN ŞARTLARI 1. Allah Teala’ya inanmak 2. Allah’ın meleklerine inanmak 3, Allah’ın kitaplarına inanmak 4. Allah’ın peygamberlerine inanmak 5. Ahiret gününe inanmak 6. Kader ve kazaya inanmak   İSLAMIN ŞARTLARI 1. Kelime-i şehadet getirmek 2. Namaz kılmak 3. Oruç tutmak 4. Zekat vermek 5. Hacca gitmek ABDESTİN FARZLARI 1. Yüzü yıkamak 2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak 3. Başının dörtte birini meshetmek 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak   GUSLÜN FARZLARI 1. Ağıza dolu dolu su vermek 2. Buruna dolu dolu su vermek 3. Bütün bedeni yıkamak   TEYEMMÜMÜN FARZLARI 1. Niyet etmek 2. Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek NAMAZIN FARZLARI Dışındakiler : 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbal-i kıble 5. Vakit 6. Niyet İçindekiler : 1. İftitah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rukü 5. Sücud 5. Kade-i ahire

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here