54 (Ellidört) Farz

0
888

54 (Ellidört) Farz 1. Allah Tealayı zikretmek : Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev’i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev’i Cennet’e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla’nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sölerle O’nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur’an-ı Kerm’de, Resulullah’ın hadislerinde ve evliyaullah’ın kitaplarındadır. Namazlardan sonra okunan tesbihler zikirdir, güzel bir çiçeğe hayran kalarak “Allah! Allah!” demek zikirdir. Yemeğe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim”, yemekten sonra ” Elhamdüliilah” demek hep zikirdir. 2. Helalinden kazanıp, yemek içmek 3. Abdest almak 4. Beş vakit namaz kılmak 5. Cünüplükten yıkanmak 6. Kişinin rızkına Allah’ın kefil olduğunu bilmek : Kur’an-ı Keri’de Cenab-ı Hakk’ın, bütün canlı yaratıkların rızkına kefil olduğu, her nerede olursa olsun rızkını ona eriştireceği beyan buyurulmaktadır. 7. Helalden temiz elbise giymek 8. Allah’a tevekkül etmek 9. Kanaat etmek 10. Nimete karşı şükretmek 11. Allah’tan gelen kazaya razı olmak 12. Allah’tan gelen belaya sabretmek 13. Günahlardan tövbe etmek 14. İhlasla Allah’a ibadet etmek 15. Şeytanı düşman bilmek 16. Delil ve hüccet ile amel etmek: Yani dünyada yapacağı her işin İslam’a uygun olup olmadığını sorup raştırmak ve ona göre hareket etmek. 17. Ölüme hazırlanmak : Ölümü düşünmek ve hesap gününde müflis olmamak için hayırlı ve yararlı işler yapmağa çalışmak, azgınlıktan vazgeçmek. 18. Allah’ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak : Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek. bu farz çok mühimdir. Her müslüman şuna son derece riayet etmelidir: Bir müslüman asla bir din düşmanını seveme. Allah’a ve Resülü’ne isyan eden, onlara düşmanlık besleyen, İslam’ın kurallarını tanımayankâfirlere ve mürtedlere düşman olmak mecburiyetindeyiz. Allah ve Resülünün dostlarını da candan sevmemiz gerekir. 19. Ana-babaya iyilik etmek 20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak 21. Akrabayı ziyaret etmek 22. Emanete hiyanet etmemek 23. Gücü yetenler için hacca gitmek 24. Allah’a ve Peygamberine itaat etmek 25. Günahlardan kaçıp Allah’a sığınmak 26. Müslüman idarecilere itaat etmek 27. İbret Almak :Bir müslüman her şey’e ibret ve tefekkür gözüyle bakmalıdır. Geçmiş milletlerin ve kavimlerin tarihini, etrafındaki canlı ve cansız alemi, kâinatın düzenini ibret gözüyle müşahede ve tetkik eden kimse Allah’ın varlığını, birliğini ve kudretini anlar. 28. Tefekkür etmek, düşünmek 29. Dili kötü sözlerden korumak 30. Oruç tutmak 31. Kimse ile alay etmemek 32. Harama bakmamak 33. Sözünde doğru olmak 34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak 35. İlim öğrenmek 36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak 37. Allah’ın azabından korkmak 38. Allah uğrunda cihad etmek 39. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek 40. Nefsin arzularına uymamak 41. Allah yolunda yemek yedirmek 42. Yetecek kadar rızık kazanmak 43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek 44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak 45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak 46. Kendini büyük görmemek 47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak 48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak 49. Beş vakit namaza devam etmek 50. Haksız yere kimsenin malını yememek 51. Allah’a eş koşmamak 52. Zinadan sakınmak 53. İçki içmemek 54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here