MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN 50 KİTAP

0
1720

Mutlaka okunması gerekmeyen, üstelik aykırı görüş ve düşüncelerin yer aldığı kitaplarda bile (seviyeli bir idrâke ve sağlam bir şuura sahip ol­mak kaydıyla) faydalı şeyler bulunabi­lir.Midemize girip karnımızı doyura­cak birşeyi bile seçerek ve araştırarak yediğimiz gibi, aklımıza ve ruhumuza yerleşecek şeyleri de tartmadan ve in­ce eleyip sıkı dokumadan rastgele okuyamayız.

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN 50 KİTAP
Yazarlarımızın hatırlatmaları ve “kapak dosyası” çerçevesindeki araştırmalarımızdan elde ettiği­miz bâzı önemli notları sizlerle paylaş­mayı faydalı görüyoruz:
  • Bu kitapları, kültür dünyamızın en seçkin 25 isminden talep ettiğimiz “Mutlaka okunması gereken 50 kitap” listelerini harmanlayarak sıraya dizdik.
  • Ortaya 200’e yakın seçkin kitap çıktığı halde, insanımızın okuma alış­kanlığını dikkate alarak listeyi 50’yle sınırladık.
  • Bu kitaplar dışında da “mutlaka okunması gereken” yüzlerce seçkin ki­tap bulunduğu görüşümüzü önemle belirtiyoruz.
  • Genel bir kanâat de şu: Necip Fâ­zıl, Yahya Kemal, Cemil Meriç, Bediüzzaman Said Nursî, Ahmet Turan Al-kan, Peyami Safa gibi birçok yazarın bütün kitapları tavsiye edilmektedir.
  • Listelediğimiz 50 kitabın birkaç defâ, hatta tekrar tekrar okunması yö­nünde müşterek bir kanâat sözkonusudur.
  • Mutlaka okunması gerekmeyen, üstelik aykırı görüş ve düşüncelerin yer aldığı kitaplarda bile (seviyeli bir idrâke ve sağlam bir şuura sahip ol­mak kaydıyla) faydalı şeyler bulunabi­lir.
  • Midemize girip karnımızı doyura­cak birşeyi bile seçerek ve araştırarak yediğimiz gibi, aklımıza ve ruhumuza yerleşecek şeyleri de tartmadan ve in­ce eleyip sıkı dokumadan rastgele okuyamayız.
  • Bizim size tavsiye ettiğimiz bu ki­tapları lütfen siz de çevrenize tavsiye ediniz.

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN DİNİ KİTAPLAR

1- Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Hakim. Hasan Basri Çantay

2- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalili M. Hamdi Yazır
3- Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-i Sitte) Prof. Dr. İbrahim Canan
4- Peygamberimiz’in Hayatı, Salih Suruç5- Hayatü’s-Sahabe, Yusuf Kandehlevî
5- Büyük İslâm İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen6- Mesnevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
7- Bostan ve Gülistan, Sadı-ı Şırazı
8- Sözler, Bediüzzaman Said Nursî
9- Mukaddime, İbn-i Haldun
10- Yunus Emre Divanı, Yunus Emre
11- Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya Çelebi
12- Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
13- Dedem Korkud’un Kitabı, Orhan Şaik Gökyay
14- Hayat ve Hatıratım, Rıza Nur
15- Mârifetnâme, Erzurumlu İbrahim Hakkı
16- Osmanlı’da Harem, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
17- Safahat, Mehmed Âkif Ersoy (M. Ertuğrul Düzdağ)
18- Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı
19- Çile, Necip Fâzıl Kısakürekî
20- Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Arif Nihad Asya
21- Bu Ülke, Cemil Meriç
22- Mehmed Âkif, Mithat Cemal Kuntay
23-Din-İnkılâp-İrtica, Peyami Safa
24- Beş Şehir, Ahmed Hamdi Tanpınar
25-Abdülhamid’in Hatıraları, İsmet Bozdağ
26-Denemeler, Montaigne
27- Sefiller, Victor Hugo
28-Suç ve Ceza, Dostoyevski
29- Metot Üzerine Düşünceler, Descartes
30- Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Mümtaz urhan
31- İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör
32- Büyük Türkiye Rüyası, Mehmet Kaplan
33-Türkçe’nin Sırları, Nihad Sami Banarlı
34-Yarınki Türkiye, Nurettin Topçu
35- Şahbaba, Murat Bardakçı
36- Altıncı Şehir, Ahmet Turan Alkan
37- Gün Uzar Yüz Yıl Olur, Cengiz Aytmatov
38- Korkunç Yıllar, Cengiz Dağcı
39- Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Samiha Ayverdi
40- Çanakkale Mahşeri, Mehmed Niyazi Özdemir
41- Temellerin Duruşması, Ahmet Kabaklı
42- İstiklâl Harbimiz, Kâzım Karabekir
43- Din ve Laiklik, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil
44- Batılılaşma İhaneti, Mehmed Doğan
45- Dost kazanma ve İnsanlara Etki Etme Sanatı, Dale Carnegie
46- Zorluklarla Mücadele, Prof. Herbert N. Gasson
47- Derdimi Seviyorum, Hekimoğlu İsmail
48- Peygamberler Tarihi, İhsan Atasoy
49- Huzur, Şule Yüksel Şenler
50- Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Gönenç

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN DİNİ KİTAPLAR

1-DERECE

Kur’anı Kerim (Arapça) Kur’anı Kerim Meali (T.Diyanet Vakfı) Safvetü’t- Tefasir Tefsirlerin Özü 7 Cilt Muhammed Ali Es-Sabuni (iz Yayıncılık) Riyadüs-Salihin (Abdullah Parlıyan) Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (2 Cilt) (Hüner Yayıncılık) Akaid – Ömer Nesefi Büyük Şafii Fıkhı (Gonca Yayınları) Diyanet İslam İlmihali (Hanefi) Hatemül Enbiya Hz.Muhammedin Hayatı (Diyanet Yayınları) Fıkhu’s-Sire – Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti Peygamberleri Tarihi M.Asım Köksal (T.Diyanet Vakfı Yayınları) İslam Ahlakı Muhammed Gazali 2-DERECE Kur’anı Kerim (Arapça) Kur’anı Kerim Meali (T.Diyanet Vakfı) Safvetü’t- Tefasir Tefsirlerin Özü 7 Cilt Muhammed Ali Es-Sabuni (iz Yayıncılık) Besairul-kur’an – Kur’an Tefsiri (20 Cilt) Ali Küçük Riyadüs-Salihin (Abdullah Parlıyan) Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih (2 Cilt) (Hüner Yayıncılık) A. Feyzi Kocaer Hadislerle Amellerin Fazileti (Risale yayınları) Edebül müfred – Motif Yayınları Cem’ul Fevaid hadis külliyatı – Rudani (7 cilt) İslam Akaid – Hasan Karakaya Bekâ Yayınları Akaid – Ömer Nesefi Büyük Şafii Fıkhı (Gonca Yayınları) Diyanet İslam İlmihali İslam Fıkhı Nasiklopedisi (Risale yay 10. cilt) 4 mezhebe göre Hatemül Enbiya Hz. Muhammedin Hayatı (Diyanet Yayınları) Fıkhu’s-Sire – Prof.Dr. M. Said Ramazan el-Buti Hz.Muhammedin Hayatı ve İslam Daveti (Celalettin Vatandaş) Pınar yay Peygamberler Tarihi – M.Asım Köksal (T.Diyanet Vakfı Yayınları) 60 Seçkin Sahabe (Bekâ yayınları) Hayatü’s Sahabe 4 Cilt – Yusuf Kandehlevi İslam Ahlakı – Muhammed Gazali Müslümanın Şahsiyeti – Risale yayınları Kitabüz-Zühd – İmam Ahmed bin Hanbel Zühd Kitabı – Abdullah bin Mübarek Büyük Türkçe Sözlük – D.Mehmed Doğan El-Ezkar – İmam Nevevi (Dua-Zikir Kitabı) Şamil İslam Ansiklopedisi İslam Ansiklopedisi – Diyanet Vakfı

Not : Listede eksik bir eser olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum olarak ekleyiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here