Peygamber Efendimize Salavat Getirmek

0
888

Peygamber Efendimize Salavat Getirmek

Peygamber Efendimize (s.a.v) salavat getirmenin faziletlerini saymakla bitiremeyiz.Bolca salavat çekmek insanın dünyada ve ahirette derecesini yükseltir. Peygamber Efendimize ne kadar salavat getirirsek mahşer gününde o kadar Müslüman kardeşimize şefaatlik yapabilecek. Bu yüzden salavat getirerek kaç kişiyi kurtarmaya vesile olacağımız bize bağlı. İslamiyette her şeyde olduğu gibi salavat getirmek de bizim yararımızı gözeten bir durum. Peygamber Efendimize salavat getirmenin faziletlerine şöyle bir göz atalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: – Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder. – Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i serife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi. – Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur. – Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez. – Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir. – Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır. – Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir. – Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır. – Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz.” – Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tir tir titreyen bir adam gördüm .O anda üzerime getirdiği salavat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı. – Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır. – Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır. – Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz. – Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi. – Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz., – Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin. – Karşılaşan iki mümin salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. – Üzerime (100) defa salavat getirene, Allâh (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim. – Ömrünü boş yere heba eden kisinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salavat getirmektesin. Salavat-ı Şerif Çeşitleri *Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vesellim. *Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed. *Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. *Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e’alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayât, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be’adel memât. *Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât. *Bismillâhirrahmânirrahîm, “İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme.” *Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû. *Allâhümmec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re’fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti. Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd. *Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here