Kadir Gecesi

0
739

Kadir gecesinde birçok melekler yeryüzüne inerler, bu gecenin fiyüzatından müstefit olurlar, müslümanlara selam verirler, onları tebrik ederler, müslümanların hallerine, ibâdetlerine şâhit olurlar. «…O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesi) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. » (Nesai) Kadir gecesinin şerefi pek büyüktür. Bu mübârek gecede yapılacak ibâdetlerin sevabı pek çoktur. Bu geceye nâiliyet, büyük bir nimettir. Bu ulvi geceyi gafletle, masiyetle geçirmekten son derece sakınmalıdır. Allah-u Teâlâ: « Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır » buyuruyor. Kadir gecesi, Ramazan-ı şerîfin, son on gününde aranır. Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivayetle Resûlullah (s.a.v.): “Kadir gecesini Ramazanın son on gününün tek günlerinde arayın” buyurmuştur. Kullar amellerine güvenmesinler diye Allah (c.c.) Kadir gecesini tam olarak insanlara bildirmemiştir. Bu durum, Allah-u Teâlâ’nın, kullarına ömür ve ecellerini bildirmemesi gibidir. Allah-u Teâlâ: « (Ey Habîbim), Eğer Allah-u Teâlâ sana Kadir gecesinin azâmetini ve Kur’ân-ı kerîm’de olan şeyi bildirmemiş olsa idi, sen onu anlıyamaz, ona muttalî olamazsın. Lâkin Allah-u Teâlâ Kadir gecesinin azâmetini ve Kur’ân-ı Kerîm’de olan hikmetleri sana bil­dirdi» buyurmuştur. Yüce Allah (c.c.) Kadir sûresinde: « Biz onu (Kur’ân-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilirmisin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır» buyruluyor. Yâni, Kadir gecesinde işlenen bir sâlih amelin, kendisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı olduğu beyân edilmiştir. « O gecede Rablerinin emriyle melekler ve rûh her iş için inerler. O gece selâm ve selâmettir. Tan yeri ağarıncaya kadar» buyrularak, Kadir gecesinin önemi belirtilmektedir. Bâzıları selâmdan murad, meleklerin yeryüzündeki mü’minlere selâm ver­meleridir ki, sabaha kadar devam eder demişlerdir. Müfessirler Kadir gecesini, muazzam ve hikmetler gecesi şeklinde tefsîr etmişlerdir. Kadir gecesi, o mübârek gecedir ki, Al­lah-u Teâlâ onu Duhân sûresinin dördüncü âyetinde: « Katımızdan her hayırlı iş o gecede ayırt edilir» diye bildirmektedir. Hz. Âişe (r.anhâ), Yâ Resûlullah (s.a.v.) Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim? diye sordum. Resûlullah (s.a.v) : “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî diye duâ et” buyurdu. (Allah’ım! Sen affedersin, affetmeyi seversin ben­den sâdır olan günahları da affet!) [divide style=”dots” icon=”circle”]

Kadir Gecesi’nde ne yapmak gerekir?

Bildirildiğine göre Ashâb-ı Ki­râm Allah-u Teâlâ’nın: « Kadir gecesi bin aydan hayırlı­dır » âyet-i kerîmesinin inmesine sevindikleri kadar, bir başka şeye sevinmemişlerdir. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) bir gün ashâbına İsrâil oğullarından dört kimseyi, yâni Eyyûb, Zekeriyyâ, Harkîl ve Yûşâ’ bin Nûn Aleyhisselâmı ve onların seksen sene ibâdet edip, o seneler içinde, bir göz kapayıp açacak kadar isyanda bulunmadıklarını söylediği zaman ashâb-ı kiram hayret edip, bu kısa ömrümüzle, biz buna nasıl kavuşabiliriz? dediler. Bu anda Cebrâil aleyhisselâm gelip Resûlullah’a (s.a.v.): « Ey Nebiy-yi Zîşân! Sen ve ashâbın, bu dört kişinin seksen sene (bin ay) ibâdet edip, o müddet içinde göz açıp kapayacak kadar Allah-u Teâlâ’ya isyanda bulun­madıklarına hayret ettiniz. Allah-u Teâlâ sana bundan hayırlısını indirdi» deyip, Kadir sûresini sonuna kadar okuyup, « Bu kıymetli sûre ile beyân olunan faziletler, sen ve ashâbının hayret ettiğiniz şeyden üstün­dür» demesiyle, Resûlullah (s.a.v.) bu müjdeli habe­re çok sevindi. İsrailoğullarından bir kimse vardı. Allah yolunda cihâd ve gazâ için silâhını kuşanıp, bin ay silâhını yanından ayırmayıp, Allah yolunda cihâd etmişti. Resûlullah (s.a.v) Ashâbına, bunu bildirince hayret ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teâlâ: « Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır » âyet-i kerîmesini indirdi. Yâni sizin için Kadir ge­cesini ihyâ, o kimsenin silâhını bırakmayıp, bin ay Allah yolunda yaptığı cihâdın sevabından hayırlıdır buyurdu. Bu gecede herbir Kur’ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibâdetlerin sevâbı da o nisbette artış göstermektedir. Kadir gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifâdeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur’an okunur, Kur’an tefsirleri mütâlâ edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Duâlar edilir, Allah’a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivâyet edilen hadisler en güzel teşvik mâhiyetini taşımaktadır. “Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (Buhâri) Bu geceyi ihyâ için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, tövbe etmeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihyâ edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir. [divide style=”dots” icon=”circle”]

Kadir Gecesi’nde kılınacak namaz ?

Bu gece 4 rek’at Kadir gecesi namazı kılınır.

1. Rek’atta: 1 Fâtiha, 3 Kadir sûresi 2. Rek’atta: 1 Fâtiha, 3 İhlas-ı şerif 3. Rek’atta: 1 Fâtiha, 3 Kadir sûresi 4. Rek’atta: 1 Fâtiha, 3 İhlas-ı şerif okunur.

Namazdan sonra:

1 defa Allah-u ekber, Allah-u ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allah-u ekber ve lillâhil hamd. 100 defa İnşirah sûresi (Elem neşrah leke sadrak… ) 100 defa Kadir sûresi 100 defa da “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni” okunup dua yapılır. Bu şerefli gecede, terâvihten sonra bir müddet daha ibâdette bulunulması, nâfile namaz kılınması, bu geceyi ibâdetle geçirmek demektir. Asıl maksad, bu geceyi mümkün olduğu kadar ibâdetle geçirmektir. Bu kutsal gecede elden geldiği kadar, diğer nâfile namazlar gibi namazlar kılınabilir. Bununla beraber ağır ve zor davranışlardan kaçınılması daha faziletlidir. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır. [divide style=”dots” icon=”circle”]

Kadir Gecesi’nde edilecek dua ?

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fu annî” (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle). Okunması Peygamberimizin tavsiyesidir. Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı: 1- Yatsı namazında zammı sûre olarak Kadir sûresini okumalı. 2- Kadir gecesi okunacak duâyı okumalı. 3- En az bir iki sayfa Kur’ân-ı kerim okumalı. 4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı. 5- Az da olsa sadaka vermeli. 6- Gece seher vakti, iki rek’at namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. 7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here